Visas atrašanās vietas ir apmēram, vadoties pēc mums pieejamās informācijas.
Ja ir kļūda, lūgums dot mums ziņu: Facebook (@hiphopnolv) vai hhnolv@gmail.com

© 2021 HIP-HOP no LV

 

 

ATBALSTĪT PROJEKTU

580b57fcd9996e24bc43c530.png